شان من گم شده است(معلم)

ادبی

سخنان بزرگان در مورد معلم

 

مرکب قلم عالم از خون شهید بر تر است
 
دانشمندی که مردم از علم اوسود برند از هزار عالم برتر است!
 
دو رکعت نماز دانشمند از هفتاد رکعت نماز غیر دانشمند  بهتر است
 
فر هنگ بشریت یه باغبان دارد و او (معلم )است
 
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و ان (معلم) است!
 


برچسب‌ها: مقام معلم, احادیث, سخنان اموزنده

[ شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ ] [ ] [ خانم مدیر ]

[ ]